ARI

 Arılar yapı olarak kanatlı hayvan olup kuyruğunda zehirli iğne taşırlar.6 ayağı ve başucunda 2 anteni bulunur. Tüm iletişimini bu antenler ile yaparlar. Bu antenlerinden belli dalgalar yayarak gönderir. Cisme çarpan dalgalar geri geldiğinde arı bu dalgalar sayesinde besinlerin yerlerini ve yönünü bulur.

Arıların dünyada birçok çeşidi vardır. Kanatlı hayvanlar gurubundan olan arılar, yapı itibarı ile farklılıklar göstermektedirler. Arıların türlerine göre farklı görevleri vardır. Bal arısı dediğimiz arı türü özellikle çok eski çağlardan beri insanlar tarafından evcilleştirilerek bal üretiminde kullanılmaktadır. Bu türüninsana zararından çok faydası vardır. Bal arılarının bir faydası da bitkilerin döllenmesinde aktif rol oynarlar. Bir çiçeğe konan arı diğer bir çiçeğe poleni taşıyıp o çiçeğin döllenmesine sebep olurlar. Ekolojik dengede arının rolü çok büyüktür.

​Arılar yuvasına zarar geleceğini anladığı an  toplu olarak saldırıya geçer ve zehirli iğnesini batırırlar. Yaban arısı bal yapamaz. Bitkiler ve çiçekleri döller, bu yönden insanlara faydası vardır. Arı, çiçeğin içindeki öz suyu içer. Konduğu bütün ağaç ve çiçekleri birbirleri ile döllerler. Arılar doğada birbirlerini tamamlayan iyi bir sistem oluşturur. Arı besin ihtiyacını, bitki proteinleri ile karşılar.  Ev içine kadar girebilen arılar evdekilerin yediği pek çok yiyeceğe ortak olurlar. Evde arı görüldüğü durumlarda yapılması gereken en önemli şey, arı ilaçlama firmaları ile görüşmek ve arı ilaçlama uygulatmaktır. Arı türleri içerisinde insanlara zararı dokunan arı, yaban arısı  başka bir ismi de eşek arısıdır. Yaban arısı meyve ve sebzeler üzerinde gezdiği için, meyvelerin öz sularını içer, çürümesine neden olur. Yaban arısı bal yapmaz, peteklerini yumurtalarını bırakmak için kullanır.

ARILARIN ZARARLARI
Bal arıları insanlara mecbur kalmadıkları sürece zarar vermezler. Yaban arıları yani eşek arıları ise insanların yaşam alanları içerisinde barınırlar ve toplu halde saldırmaları halinde ise zehirlenmelere sebep olurlar. Yaban arıları aynı zamanda bal arılarının kovanlarına saldırarak bal arılarını öldürürler ve çiçeklerin içersinde bulunan öz sularını kurutmak sureti ile çiçeklerin solmasına neden olurlar. Bu arılar insanı ısırdığında deride şişme, kızarıklık ve çok şiddetli acı hissedilir. Bu yüzden Arı İlaçlama yapacak olan personel yeterli eğitimi almış olmalıdır.

ARI TÜRLERİ
– Yaban Arısı

İnsanlar açısından en zararlı arı türü yaban arısıdır. Eşek arıları insanı sokarak ciddi zararlar verirler. Arı ilaçlama için özel olarak hazırlanmış insektisitlerin kullanılması gerekmektedir. Yaban arılarının binlercesi tek koloni halinde yaşar. Bilindiği gibi bal arıları sadece bir kez sokabilirken yaban arıları ise birçok kez sokabilme özelliğine sahiptir. Leşle beslenmeleri onları insanlar tarafından tehlikeli yapan unsurların başında gelmektedir.

 – Bal Arısı

Bal arıları toplamda on yıl kadar yaşayabilen, toplu koloniler halinde yaşayan arı türleridir. Bal arıları bitkilerden polen alıp bu polenleri kullanarak tüm kış boyunca kendi kolonilerini besleyecek olan balı üretirler. Bal arılarının yüzlercesi bir arada yaşadıkları için, insanlar tbir saldırıya maruz kalmaktan oldukça çekinirler. Oysa bal arıları oldukça uysaldır, ciddi olarak tehdit algılamadıkça insanlara saldırmazlar.