KARA SİNEK
Karasinekler 0.5 ile 1 cm boyunda olan haşerelerdir. Karasinekler gri renktedirler. Karasinek haşeresi çoğunlukla çöp ve gübre gibi nemli organik gübre bulunan yerlere yığın halinde yumurtlarlar. Bu karasinek larvaları organik maddelerle gıda ihtiyaçlarını karşılarlar. Karasinek yavruları sıcak havalarda 7 ile 8 günde sinek haşeresi olarak uçmaya başlar. Karasinek haşeresi çok çabuk çoğalır. Karasinekler gıda ve çöp atıklarıyla gıdalarını karşılarlar. Karasinek haşereleri 3 km uçarak insanların yaşadığı her yeri kısa sürede istila edebilirler. Karasinekler vücutlarında çok çeşitli hastalıkların mikroplarını taşırlar. Bu mikropları gittiği ve konduğu her yere bulaştırırlar. Karasinek haşeresi gezdiği her yerde 5 dakikada bir dışkısını bırakır.

Karasinekler çeşitli hastalıkların insanlara ve hayvanlara bulaşmasına neden olurlar. Kolera, dizanteri, hepatit, çocuk felci gibi hastalıkların mikroplarını taşırlar. Ayrıca karasinek haşeresi gıda zehirlenmelerine neden olup verem mikrobunu da taşımaktadırlar.

 
KARA SİNEK
1-) Kimyasal Önlemler: Dharma böcek ilaçlama olarak Sağlık bakanlığından onaylı bir firma olup, kullandığımız ilaçların insan sağlığına zararsız oldukları tescil edilmiştir. Karasinek ilaçlamada kimyasal yöntemlerimiz iki kategoride olmaktadır. Bunlardan birincisi Yetişkin Karasineklerle mücadele diğeri ise larva mücadelesi. Bu mücadele yöntemlerin yapılan ilaçlama da üreme alanlarını ilaçlama yapılarak bırakılmamakta, üreme alanından derinlere doğru inilmektedir. Çünkü larval hareketlerle yumurtalar çeşitli yarıklardan vs. derinlere inebilmektedir. Karasinekle mücalede kullanılan ve kesin çözüm alınabilecek ilaçlar sadece ve sadece Sağlık Bakanlığından onaylıfirmalarca uygulanabilmektedir. Kaçak olarak çalışan ilaçlama firmaları yapmış oldukları ilaçlamalarda insan sağlığı tehlikeye atabilmektedir. Ayrıca kullanmış oldukları ilaçlar herhangi bir izne gerek duymadan kullanılabilen ilaçlardan oluşan firmalarda ise Karasinek mücadelesinde malesef istenilen sonuçlara ulaşılamamaktadır.

Şirketimizce kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığından onaylı olup mücadelede kesin sonuçlar almamızı sağlamaktadır. Ayrıca kullanılan ilaçlar ergin dişi karasineklerin yumurtlama yeteneklerini de yok etmektedir.

2-) Mekanik Önlemler: Bu önlemlerde mücalenin yapılacağı alanlarda karasineklerin üremesine kolaylık sağlayabilecekler mekanlar tesbit edilir vu bu mekanlar üremeye elverişsiz hale getirilir. Çöp bidonları vs alanlar yüksek etkililikte ilaçlarla ilaçlanarak üremenin engellenmesi sağlanır.

3-) Kültürel Önlemler: İlaçlama yapılan ortamda yaşayan insanlar, firmamızın uzman personeli tarafından bilinçlendirilerek karasineklerin hangi durumlarda daha kolay üreyebilecekleri hakkında bilgi verilir. Bu bilgilendirmede  ne gibi tedbirler alınması gerektiği, yiyeceklerin açıkata bırakılmaması, meyve ve sebzelerin hangi şartlarda saklanması, yemek artıkları, çöplerin ortamdan uzaklaştırılması konusu net bir şekilde anlatılmaktadır.

​​Karasinek ile mücadele etmek için mutlaka ilaçlama firması ile irtibat sağlanmalı. Karasinek ilaçlamada dikkat edilmesi gereken konular var. Kullanılan ilaçlar mutlaka sağlık bakanlığı onaylı olmalı, ilaçlar konusun da uzman yasal firmalar aranılarak bu iş üstesinden gelinir. Konusunda uzman, işini bilen, ilaçlamaya hakim personelimiz ile daima yanındayız.